OrebroHLR_logo
Örebro HLR - Lina Rundqvist Troeng

Om Örebro HLR

Örebro HLR AB erbjuder utbildning i hjärt-lungräddning (HLR)
och första hjälpen samt är återförsäljare av hjärtstartare.

För oss är det av stor vikt att utbildningarna är uppbyggda på ett pedagogiskt och tydligt sätt där erfarenheter vävs samman med teoretisk och praktisk information och övning. Målet är att deltagarna ska lära sig hur man bör göra i akuta situationer och få kunskap om varför. Örebro HLR  grundades 2016 av Lina Rundqvist Troéng.

Hur många kan rädda livet på personer i sin närhet? Det var
en fråga jag ställde mig själv när jag för sju år sedan
räddade livet på min son. Jag fick ge honom liv. Igen.


Jag har arbetat som sjuksköterska i flertalet år, bland annat
inom ambulanssjukvården. Jag ser det som mitt kall att
utrusta så många som möjligt med kunskapen att rädda en annan
människa och kunna ge liv. 

 

Utbildningar

Hem
Hem
Hem

Kontakta oss gärna så skapar vi tillsammans en utbildning som passar er verksamhet och era behov.  

Hjärtstartare

Vid hjärtstopp krävs snabb behandling i form av hjärt-lungräddning, denna behandling startar dock sällan hjärtat. Vid ett hjärtstopp är den elektriska aktiviteten i hjärtat ur balans, de elektriska impulser som finns i hjärtat är ineffektiva och ger ingen blodcirkulation eller puls. För att hjärtat ska återfå sin normala elektriska aktivitet och därmed kunna cirkulera blodet krävs en hjärtstartare. 

Hjärtstartaren är alltså helt avgörande i behandlingen av ett hjärtstopp. Örebro HLR tillhandahåller endast kända och väl beprövade hjärtstartare.

För prisuppgift eller frågor är ni välkomna att höra av er till: info@orebrohlr.se

Hem
BFHS_2019
HLF_2019

Samarbetspartners och Kunder

Hem
Hem

Kontakta Oss

0701443284
Yxsta 311 Bergklippan 70591 Örebro