Utbildningar

Örebro HLR - Utbildningar

ÖrebroHLR_HappyFeed02

Här hittar Du information om de utbildningar som Örebro HLR erbjuder. 

Rekommendationen från svenska rådet för hjärt-lungräddning är att man går en utbildning och sedan går repetitionsutbildning en gång om året, detta för att alltid ha färsk kunskap och därmed förmåga att kunna handla effektivt i en akut situation. 

 


L-ABC inklusive HLR

Denna utbildning ger deltagarna en kunskap i hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta i en akut situation. L-ABC står för livsfarligt läge, andning, blödning och cirkulationssvikt. Utbildningen ger en modell att arbeta utifrån, detta är till stor hjälp för att kunna agera vid olycka eller sjukdom.

I denna utbildning ingår även hur man gör HLR på vuxen person och hur man använder en hjärtstartare.


 

Första hjälpen inklusive vuxen-HLR med hjärtstartare

Enligt arbetsmiljölagen ska det på alla arbetsplatser finnas kunskap i första hjälpen och krisstöd.

Denna utbildning bokas av många företagare som vill öka tryggheten på arbetsplatsen. Ni får här, utöver utbildning i HLR, även kunskap om sjukdomstillstånd och olycksfall samt hur man på bästa sätt hjälper till i olika situationer. Med denna vetskap kan man stoppa skadeutvecklingen och minska risk för lidande och död.

Utbildningen följer riktlinjerna från svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Efter godkänd kurs får alla deltagare ett kursintyg. 

För prisuppgift kontakta oss på info@orebrohlr.se

 

 

Har ni önskemål om ytterligare delar i utbildningen så går det att lägga till. Exempel på delkurs som inte är obligatorisk men som kan läggas till är bland annat elskador. Kontakta oss för mer information.

Mål för utbildningen:

 • Första hjälpen – livsviktiga minuter
 • Sök vård på rätt vårdnivå
 • Nödnummer
 • Bedömningsmodell L-ABC
 • Hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare
 • Stabilt sidoläge
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Krampanfall och epilepsi
 • Nack- och ryggskada
 • Kris och krisstöd
 • Luftvägsstopp

 

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Denna utbildning riktar sig till alla som vill lära sig utföra HLR på en vuxen person. 

Utbildningen ger förståelse för kedjan som räddar liv, det vill säga vilka åtgärder som måste utföras om en person drabbas av plötsligt och oväntat hjärtstopp. 

Idag finns hjärtstartare utplacerade på många platser i samhället och det är av mycket stor vikt att så många som möjligt kan hantera dessa. Tiden från det inträffade hjärtstoppet tills patienten får en strömstöt från en hjärtstartare är ofta avgörande för om personen ska överleva. Tidig strömstöt räddar liv. 

Utbildningen sker enligt riktlinjer från svenska rådet för hjärt-lungräddning. 

Efter godkänd kurs får alla deltagare ett kursintyg. 

För prisuppgift kontakta oss på info@orebrohlr.se

 

Mål för utbildningen:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Larma 112
 • Bedömma om HLR är nödvändigt
 • Utföra HLR
 • Använda hjärtstartare
 • Stabilt sidoläge
 • Behandling av luftvägsstopp

 

Barn-HLR

Denna utbildning riktar sig till alla som lever eller jobbar nära barn.

Barns kroppar ser lite annorlunda ut än vuxnas och det är viktigt att veta dessa skillnader samt hur de påverkar utförandet av HLR på barn. Du lär dig dessa skillnader på denna utbildning. Alla moment vi går igenom visas och övas på både babydocka och juniordocka. 

Vi går igenom vad du ska göra om du hittar ett barn som drunknat, satt i halsen eller drabbats av medvetslöshet eller hjärtstopp.

Du får kunskap om kedjan som räddar liv, du förstår alltså vilka åtgärder som måste utföras om ett barn drabbas av hjärtstopp. 

Utbildningen sker enligt riktlinjer från svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Efter godkänd kurs får alla deltagare ett kursintyg.

För prisuppgift kontakta oss på info@orebrohlr.se

 

Mål för utbildningen:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Larma 112
 • Bedömma om HLR är nödvändigt
 • Utföra barn-HLR
 • Stabilt sidoläge
 • Behandling av luftvägsstopp