Om Örebro HLR

Örebro HLR - Om Oss

ÖrebroHLR33

Lina Rundqvist Troéng

Legitimerad sjuksköterska, utbildad instruktör i HLR och första hjälpen

Hur många kan rädda livet på personer i sin närhet? Det var en fråga som jag ställde mig själv när jag för sex år sedan räddade livet på min son. Jag fick ge honom liv. Igen.

Jag har gjort det till mitt kall, att utrusta så många som möjligt med kunskapen att kunna rädda en människa och GE LIV. Jag gör det genom utbildningar i hjärt-lungräddning och första hjälpen, som jag anpassar efter ditt unika behov. Tidigare arbetade jag som sjuksköterska i sju år, bland annat inom ambulanssjukvården.

Det jag bidrar med när jag utbildar dig i hur du ger liv är:
❤ En pedagogisk inblick i hur kroppen fungerar
❤ En förståelse för hur kroppen fungerar när den inte fungerar
❤ Hur du enklast utför uppgiften att ge liv
❤ Hur du på bästa sätt kan hjälpa någon som mår dåligt

Jag vill vara med och ändra på hur vi som samhälle och företag ser på den här livsviktiga kunskapen, att ge liv.

Det finns olika utbildningar i hjärt-lungräddning och jag håller följande kurser:

  • Barn-HLR
  • Vuxen-HLR med hjärtstartare
  • L-ABC inklusive HLR
  • S-HLR för sjukvårdspersonal
  • D-HLR
  • Första hjälpen